Inštruktorka Martinka

martinka thumb 

Volám sa Martina Cenká. Som absolventkou denného štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde som študovala Učiteľstvo francúzskeho jazyka a histórie. V detstve som všetky športy a cvičenia robila iba rekreačne. Vo voľnom čase som sa venovala skôr spevu a herectvu. Keď som bola staršia, začala som javiť záujem o rôzne cvičenia. V roku 2013 som sa prostredníctvom Elenky Cenkej dostala k Pilates-u. Od nej som dostala základy tohto cvičenia, ktoré som ďalej rozvíjala. V roku 2017 som dokončila vzdelávanie v Pilates Mat I. a Mat II. u Renaty Sabongui v Prahe. V štúdiu Pilates Expert pracujem ako hlavný inštruktor, vediem otvorené hodiny, kurzy, ale aj súkromné hodiny. Naďalej sa v Pilates-e vzdelávam a učím sa nové veci. Baví ma sledovať, ako sa ľudia na mojich hodinách zlepšujú a prekonávajú samých seba.