Čo je metóda pilatesJoseph H. Pilates

joseph pilates

Autorom metódy Pilates je Joseph H. Pilates (1883 - 1967), pôvodom Nemec, ktorý v štyridsiatych rokoch 20. storočia svojím cvičením oslovil nielen tanečníkov a hercov, ale aj širokú verejnosť. Vytvoril cvičebnú metódu tvarovania tela na základe spolupráce tela a mysle. V súčasnej dobe jej význam oceňujú lekári, fyzioterapeuti i rehabilitační pracovníci. Je vhodná pre každý vek, mužov, ženy i deti.
Je to program zložený zo série základných 34 cvikov vykonávaných na podložke MAT a ďalšie na strojoch tzv. Apparatus (spolu skoro 500 cvikov). Metóda Pilates bola pôvodne určená hlavne na zlepšenie kondície mužov a policajného zboru a až neskôr bola rozvinutá pre tanečníkov, športovcov i laickú verejnosť.

Cieľom je duševný a fyzický súlad. Metóda je zameraná na zvýšenie ohybnosti, k uvedomelému a riadenému pohybu, správnemu dýchaniu, redukcii stresu. Výsledkom je silné, ohybné telo s predĺženými svalmi a harmonická osobnosť.

Metóda Pilates verí, že vďaka spevneniu "centra" tela, celé telo bude vyvážené a vyformované. Všetky Pilates pohyby vychádzajú z brušných svalov a svalov chrbta. Sú vymyslené tak, aby pracovali menšie a hlbšie svaly, ktoré napomáhajú väčším, povrchovým svalom a zároveň aby danú svalovú oblasť natiahli. Cvičenie je intenzívne a kvalita cvičenia je vždy dôležitejšia než jeho kvantita.

Pilates je ideálny pre všetky vekové kategórie, pre ľudí v kondícii i bez nej, rovnako tak pre tých, ktorí trpia chronickými bolesťami chrbtice, kĺbov, ktorí sú po úraze alebo majú astmu.

Cvičiť by sa malo optimálne 2 – 3x týždenne. Literatúra hovorí, že pri tomto cvičení sa budete cítiť po 10-tich cvičeniach lepšie, po 20-tich cvičeniach si sám všimnete zmeny, a po 30-tich si všimnú zmeny aj iní.

Mnohí lékari vo svete odporúčajú pacientom metódu Pilates ako pokračovanie rehabilitácie a tiež ako prevenciu.

Tento program „pohybovej prevýchovy“ je navrhnutý tak, aby bol do aktívnej činnosti zapojený každý sval sústredene za pomoci dychovej kontroly. Dobrá dýchacia technika a telesná a duševná angažovanosť zanechajú klienta s pocitom harmónie, spokojnosti a relaxácie.