Veľká sála

pondelok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Elena
 • 09:00 > 10:00
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 17:30 > 18:30
  PILATES II |OH| Anita
 • 19:00 > 20:00
  PILATES I / II |OH| Anita
utorok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Elena
 • 16:00 > 17:00
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 17:30 > 18:30
  PILATES II |OH| Anita
streda
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II / III |OH| Elena
 • 09:00 > 10:00
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 17:30 > 18:30
  PILATES II / III |OH| Anita
 • 19:00 > 20:00
  PILATES I / II |OH| Anita
štvrtok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Elena
 • 16:00 > 17:00
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 18:30 > 19:30
  PILATES II |OH| Anita
 • 19:00 > 20:00
  PILATES I |OH| Anita
piatok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Anita
sobota
 • 09:00 > 10:00
  PILATES II |OH| Anita

 


VYSVETLIVKY

|OH| - otvorená hodina - rezervácia možná cez registračný systém

|UH| - uzavretá hodina - rezervácia možná cez registračný systém, menší počet voľných miest

|K| - kurz - rezervácia na mieste / telefonicky na celé trvanie kurzu


 

AKO ZAPLATIŤ KURZ PILATES

- v hotovosti alebo na bankový účet, č.ú.: SK6075000000004022079037