Veľká sála

pondelok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Katka
 • 09:00 > 10:00
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 15:45 > 16:45
  PILATES I |OH| Katka
 • 17:00 > 18:00
  PILATES II / III |OH| Anita
 • 18:30 > 19:30
  PILATES II |OH| Anita
 • 20:00 > 21:00
  PILATES I / II |OH| Katka
utorok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Elena
 • 09:00 > 10:00
  PILATES I / II |OH| Katka
 • 12:00 > 13:00
  PILATES II |OH| Katka
 • 15:45 > 16:45
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 17:00 > 18:00
  PILATES I |OH| Katka
 • 18:30 > 19:30
  PILATES II |OH| Katka
streda
 • 07:30 > 08:30
  PILATES III |OH| Katka
 • 09:00 > 10:00
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 15:45 > 16:45
  ZDRAV. PILATES |OH| Katka
 • 17:00 > 18:00
  PILATES II / III |OH| Katka
 • 18:30 > 19:30
  PILATES II |OH| Anita
 • 20:00 > 21:00
  PILATES I / II |OH| Katka
štvrtok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Elena
 • 09:00 > 10:00
  PILATES I / II |K| Katka
 • 12:00 > 13:00
  PILATES II |OH| Katka
 • 15:45 > 16:45
  ZDRAV. PILATES |OH| Elena
 • 17:00 > 18:00
  PILATES I |OH| Katka
 • 18:30 > 19:30
  PILATES II |OH| Katka
 • 20:00 > 21:00
  PILATES III |OH| Anita
piatok
 • 07:30 > 08:30
  PILATES II |OH| Katka
 • 12:00 > 13:00
  PILATES II |OH| Katka
 • 17:00 > 18:00
  PILATES II |OH| Anita
sobota
 • 09:00 > 10:00
  PILATES II |OH| Anita

 


VYSVETLIVKY

|OH| - otvorená hodina - rezervácia možná cez registračný systém

|UH| - uzavretá hodina - rezervácia možná cez registračný systém, menší počet voľných miest

|K| - kurz - rezervácia na mieste / telefonicky na celé trvanie kurzu


 

AKO ZAPLATIŤ KURZ PILATES

- v hotovosti alebo na bankový účet, č.ú.: SK6075000000004022079037